Architect ne demek?

"Architect" kelimesi Türkçeye "mimar" olarak çevrilebilir.

Bu terim, binaların ve diğer yapıların tasarımı ve inşası ile ilgili teknik ve sanatsal işlerle uğraşan profesyoneli ifade eder.

Mecazi olarak, "architect" bir kişi veya şeyin bir planın, olayın veya karmaşık bir durumun yaratılmasında veya tasarlanmasında öncü veya ana sorumlu olduğunu ifade etmek için kullanılabilir.İşte "architect" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The architect designed a sustainable building that uses solar energy."

Çeviri: "Mimar, güneş enerjisinden yararlanan sürdürülebilir bir bina tasarladı."


Example: "She is regarded as the architect of the company's turnaround strategy."

Çeviri: "Şirketin dönüş stratejisinin mimarı olarak kabul edilir."


Example: "Famous architects often have a distinctive style that is immediately recognizable."

Çeviri: "Ünlü mimarların genellikle hemen tanınabilir özgün bir tarzı vardır."


Example: "The city plans to consult several architects for the new public library project."

Çeviri: "Şehir, yeni halk kütüphanesi projesi için birkaç mimarla danışmayı planlıyor."


Example: "As an architect, he has contributed to the development of innovative architectural techniques."

Çeviri: "Bir mimar olarak, yenilikçi mimari tekniklerin gelişimine katkıda bulunmuştur."

Yorumlar