Architectural ne demek?

"Architectural" kelimesi Türkçeye "mimari" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, yapılar, binalar, tasarımlar gibi mimarlıkla ilgili herhangi bir şeyi tanımlamak için kullanılır.

Mecazi anlam olarak, bazen bir şeyin iyi organize edilmiş veya etkileyici bir şekilde yapılandırılmış olduğunu belirtmek için kullanılabilir.İşte "architectural" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The architectural design of the building emphasizes functionality and aesthetic appeal."

Çeviri: "Binanın mimari tasarımı, işlevsellik ve estetik çekiciliği vurgular."


Example: "Architectural heritage is crucial for understanding the history and culture of a city."

Çeviri: "Mimari miras, bir şehrin tarihini ve kültürünü anlamak için hayati öneme sahiptir."


Example: "The architectural firm presented innovative solutions for urban housing."

Çeviri: "Mimarlık firması, kentsel konut için yenilikçi çözümler sundu."


Example: "This museum is famous for its unique architectural style."

Çeviri: "Bu müze, benzersiz mimari tarzı ile ünlüdür."


Example: "Architectural changes in the neighborhood have altered its character and skyline."

Çeviri: "Mahalledeki mimari değişiklikler, karakterini ve silüetini değiştirdi."

Yorumlar