Architecturally ne demek?

"Architecturally" kelimesi Türkçeye "mimari açıdan" olarak çevrilebilir.

Bu zarf, bir şeyin mimari özellikleri veya tasarımı bağlamında kullanılır. Genellikle, bir yapının, alanın veya objenin mimari özelliklerine, tarzına veya önemine vurgu yapmak için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; "architecturally" terimi, özellikle bir şeyin mimari yönlerini ifade etmek için doğrudan kullanılır.İşte "architecturally" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The city is architecturally diverse, featuring both modern skyscrapers and historic buildings."

Çeviri: "Şehir, hem modern gökdelenler hem de tarihi binalar içeren mimari açıdan çeşitlidir."


Example: "Architecturally speaking, the new library is a masterpiece of contemporary design."

Çeviri: "Mimari açıdan konuşursak, yeni kütüphane çağdaş tasarımın bir şaheseridir."


Example: "The renovation was architecturally significant as it preserved the original features of the house."

Çeviri: "Restorasyon, evin orijinal özelliklerini koruduğu için mimari açıdan önemliydi."


Example: "Architecturally, the building stands out due to its innovative use of materials and structure."

Çeviri: "Mimari açıdan bina, malzemelerin ve yapının yenilikçi kullanımı nedeniyle dikkat çekmektedir."


Example: "This area is architecturally important because it represents a turning point in urban design."

Çeviri: "Bu alan, kentsel tasarımda bir dönüm noktasını temsil ettiği için mimari açıdan önemlidir."

Yorumlar