Architecture ne demek?

"Architecture" kelimesi Türkçeye "mimarlık" olarak çevrilebilir.

Bu terim, binaların ve diğer fiziksel yapıların tasarımı ve yapımıyla ilgili sanat ve bilim dalını ifade eder. Mimarlık, estetik, işlevsellik ve yapısal bütünlük açısından yapıların tasarlanmasını ve planlanmasını içerir.

Mecazi anlamda, "architecture" terimi, bir organizasyonun, sistemin veya yazılımın yapısal düzenini tanımlamak için de kullanılabilir.İşte "architecture" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The architecture of ancient Rome has influenced many aspects of modern design."

Çeviri: "Antik Roma mimarisi, modern tasarımın birçok yönünü etkilemiştir."


Example: "Studying architecture can provide insight into a culture's history and values."

Çeviri: "Mimarlık çalışmak, bir kültürün tarihine ve değerlerine dair içgörüler sağlayabilir."


Example: "The new museum is a marvel of contemporary architecture."

Çeviri: "Yeni müze, çağdaş mimarinin bir harikasıdır."


Example: "The architecture of the software is crucial for its performance and scalability."

Çeviri: "Yazılımın mimarisi, performansı ve ölçeklenebilirliği için hayati öneme sahiptir."


Example: "The city's skyline is defined by a diverse mix of architectural styles."

Çeviri: "Şehrin silüeti, çeşitli mimari stillerin karışımıyla tanımlanır."

Yorumlar