Architrave ne demek?

"Architrave" kelimesi Türkçeye "başlık" veya "sütun başlığı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, mimaride, sütunların veya kapı ve pencere çerçevelerinin üst kısmında bulunan yatay taşıyıcı parçayı ifade eder. Genellikle sütun veya dikey desteklerin üzerine oturan ve yapının üst kısımlarını destekleyen bir elemandır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "architrave" terimi, mimari bir öğeyi tanımlamak için kullanılır.İşte "architrave" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The architrave was intricately carved with floral designs."

Çeviri: "Başlık, çiçek desenleriyle detaylı bir şekilde oyulmuştu."


Example: "Restoring the architrave required careful attention to historical accuracy."

Çeviri: "Başlığı restore etmek, tarihi doğruluğa dikkatli bir şekilde dikkat gerektirdi."


Example: "Architraves are a common feature in classical architecture."

Çeviri: "Başlıklar, klasik mimaride yaygın bir özelliktir."


Example: "The architect decided to use a simple architrave to keep the design minimalist."

Çeviri: "Mimar, tasarımı minimalist tutmak için basit bir başlık kullanmaya karar verdi."


Example: "Each architrave in the building was made from a different type of marble."

Çeviri: "Binadaki her başlık farklı bir tür mermerden yapılmıştı."

Yorumlar