Archival ne demek?

"Archival" kelimesi Türkçeye "arşivsel" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, arşivle ilgili olan, arşiv için uygun olan veya arşivden gelen şeyleri tanımlamak için kullanılır. Genellikle belgeler, medya ve diğer materyallerin uzun süreli saklanmasına uygun olduğunu ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "archival" terimi, genellikle belgelerin veya bilgilerin korunması ve saklanması ile ilgili kontekstlerde kullanılır.


İşte "archival" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The library acquired archival quality boxes to preserve the manuscripts."
Çeviri: "Kütüphane, el yazmalarını korumak için arşiv kalitesinde kutular satın aldı."

Example: "Archival footage from the early 20th century provides a glimpse into everyday life of that era."
Çeviri: "20. yüzyılın başlarından arşiv görüntüleri, o dönemin günlük yaşamına dair bir bakış sunar."

Example: "They used archival ink to ensure the longevity of the documents."
Çeviri: "Belgelerin uzun ömürlü olmasını sağlamak için arşiv mürekkebi kullandılar."

Example: "The archival records were crucial for researching the history of the building."
Çeviri: "Arşiv kayıtları, binanın tarihini araştırmak için hayati öneme sahipti."

Example: "Archival research is essential for historians to verify facts and understand the context."
Çeviri: "Arşiv araştırmaları, tarihçilerin gerçekleri doğrulaması ve bağlamı anlaması için gereklidir."

Yorumlar