Archived ne demek?

"Archived" kelimesi Türkçeye "arşivlenmiş" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, genellikle belgelerin, verilerin veya diğer materyallerin düzenli bir şekilde saklandığı ve gelecekte kullanılmak üzere güvenli bir yere yerleştirildiğini ifade eder.

Mecazi anlam olarak, bir olayın veya bilginin geçmişe ait olduğunu ve artık güncel olmadığını ifade etmek için kullanılabilir.İşte "archived" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The documents were archived for legal purposes."

Çeviri: "Belgeler hukuki amaçlar için arşivlendi."


Example: "All archived emails are stored in a separate server."

Çeviri: "Tüm arşivlenmiş e-postalar ayrı bir sunucuda saklanır."


Example: "She accessed the archived articles to complete her research."

Çeviri: "Araştırmasını tamamlamak için arşivlenmiş makalelere erişti."


Example: "The project data is archived and no longer actively used."

Çeviri: "Proje verileri arşivlendi ve artık aktif olarak kullanılmıyor."


Example: "Archived records from the 19th century provide valuable insights into historical events."

Çeviri: "19. yüzyıla ait arşivlenmiş kayıtlar, tarihi olaylar hakkında değerli bilgiler sağlar."

Yorumlar