Archiving ne demek?

"Archiving" kelimesi Türkçeye "arşivleme" olarak çevrilebilir.

Bu terim, belgelerin, verilerin, bilgilerin veya diğer materyallerin düzenli ve sistematik bir şekilde saklanması işlemine atıfta bulunur. Arşivleme, bu materyallerin gelecekte kullanım için güvenli ve erişilebilir bir şekilde depolanmasını sağlar.

Mecazi bir anlam taşımaz; "archiving" terimi genellikle bilgi yönetimi ve veri saklama süreçlerini doğrudan tanımlamak için kullanılır.İşte "archiving" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The company is currently archiving old files to free up space."

Çeviri: "Şirket şu anda eski dosyaları arşivleyerek yer açıyor."


Example: "Archiving digital data is crucial for maintaining long-term records."

Çeviri: "Dijital verileri arşivlemek, uzun vadeli kayıtların korunması için hayati önem taşır."


Example: "The library has a dedicated team for archiving rare manuscripts."

Çeviri: "Kütüphanenin nadir el yazmalarını arşivlemek için özel bir ekibi var."


Example: "She spent the summer archiving photographs for the museum's new exhibit."

Çeviri: "Yaz boyunca müzenin yeni sergisi için fotoğrafları arşivleme işiyle uğraştı."


Example: "Proper archiving helps in efficient data retrieval and management."

Çeviri: "Uygun arşivleme, veri alma ve yönetiminde etkinliği artırır."

Yorumlar