Archivist ne demek?

"Archivist" kelimesi Türkçeye "arşivci" olarak çevrilebilir.

Bu terim, arşivlerde çalışan, belgeleri ve diğer tarihi materyalleri yöneten, koruyan ve erişilebilir kılan profesyoneli ifade eder. Arşivciler, belgelerin doğru şekilde saklanmasını ve gelecek nesiller için korunmasını sağlarlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; "archivist" terimi doğrudan, belirli bir mesleki rolü tanımlamak için kullanılır.İşte "archivist" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The archivist organized the documents dating back to the 18th century."

Çeviri: "Arşivci, 18. yüzyıla dayanan belgeleri düzenledi."


Example: "An experienced archivist can help researchers find even the most obscure records."

Çeviri: "Deneyimli bir arşivci, araştırmacılara en gizli kayıtları bile bulmalarında yardımcı olabilir."


Example: "The archivist's role is crucial in preserving the cultural heritage of our society."

Çeviri: "Arşivcinin rolü, toplumumuzun kültürel mirasını korumada hayati önem taşır."


Example: "She worked as an archivist at the national archives for over twenty years."

Çeviri: "Yirmi yılı aşkın süredir ulusal arşivde arşivci olarak çalıştı."


Example: "The archivist developed a new system to improve the accessibility of archived materials."

Çeviri: "Arşivci, arşivlenmiş materyallere erişimi iyileştirmek için yeni bir sistem geliştirdi."

Yorumlar