Archly ne demek?

"Archly" kelimesi Türkçeye "kurnazca" veya "alaycı bir şekilde" olarak çevrilebilir.

Bu zarf, birinin bir şeyi bilinçli ve genellikle alaycı, muzip bir tavırla yaptığını ifade eder. Bu, biraz ironik veya ustalıkla manidar bir ifade anlamına gelebilir.İşte "archly" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "She smiled archly when asked about her plans for the evening."

Çeviri: "Akşam için planlarının ne olduğu sorulduğunda kurnazca gülümsedi."


Example: "He replied archly, hinting that he knew more than he was willing to share."

Çeviri: "Daha fazla şey bildiğini ima ederek alaycı bir şekilde cevap verdi."


Example: "The character in the play often speaks archly, adding a layer of humor to the dialogue."

Çeviri: "Oyundaki karakter sıklıkla alaycı bir şekilde konuşur, diyaloğa bir mizah katmanı ekler."


Example: "Her archly posed question made everyone in the room laugh."

Çeviri: "Kurnazca sorduğu soru, odadaki herkesi güldürdü."


Example: "He commented archly on the simplicity of the solution, making us rethink our approach."

Çeviri: "Çözümün basitliği hakkında alaycı bir yorum yaptı, bizi yaklaşımımızı yeniden düşünmeye sevk etti."

Yorumlar