Archpriest ne demek?

"Archpriest" kelimesi Türkçeye "başrahip" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir dini grup veya topluluk içinde yüksek bir rütbe veya otoriteye sahip olan rahibi ifade eder. Başrahip, genellikle dini ritüellerde liderlik eder ve topluluk içinde önemli bir konuma sahiptir.

Mecazi bir anlam taşımaz; "archpriest" terimi genellikle doğrudan, belirli bir dini liderlik rolünü tanımlamak için kullanılır.İşte "archpriest" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The archpriest presided over the ceremony with great dignity."

Çeviri: "Başrahip töreni büyük bir vakarla yönetti."


Example: "In the absence of the bishop, the archpriest took charge of the cathedral's affairs."

Çeviri: "Piskoposun yokluğunda, başrahip katedralin işlerini üstlendi."


Example: "The archpriest has served this community for over thirty years."

Çeviri: "Başrahip bu topluma otuz yıldan fazla hizmet etmiştir."


Example: "He was appointed as the archpriest due to his deep knowledge and commitment to the church."

Çeviri: "Kiliseye olan derin bilgisi ve bağlılığı nedeniyle başrahip olarak atandı."


Example: "The archpriest played a key role in mediating the dispute within the parish."

Çeviri: "Başrahip, cemaat içindeki anlaşmazlığı çözmede önemli bir rol oynadı."

Yorumlar