Archway ne demek?

"Archway" kelimesi Türkçeye "kemer yol", "kemer kapı" veya "kemer geçit" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir yapının içinden veya dışından geçişi sağlayan kemer şeklinde yapılmış bir yapısal öğeyi ifade eder.

Mecazi bir anlamı da taşıyabilir; bir dönem veya aşamadan diğerine geçişi simgeleyebilir.İşte "archway" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The old mansion had a beautiful archway covered in ivy."

Çeviri: "Eski malikanenin üzeri sarmaşıkla kaplı güzel bir kemer yolu vardı."


Example: "They stood under the archway, sheltered from the rain."

Çeviri: "Yağmurdan korunmak için kemer kapının altında durdular."


Example: "The archway led to a secret garden hidden behind the house."

Çeviri: "Kemer geçit, evin arkasında gizlenmiş bir bahçeye açılıyordu."


Example: "Photos of the couple were taken in the archway, creating a romantic backdrop."

Çeviri: "Çiftin fotoğrafları, romantik bir fon oluşturan kemer yolunda çekildi."


Example: "Light streamed through the archway, illuminating the path ahead."

Çeviri: "Işık kemer yolundan süzülerek önlerindeki yolu aydınlattı."

Yorumlar