Arcing ne demek?

"Arcing" kelimesi Türkçeye "kavis çizme" veya "yay çizme" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir nesnenin havada bir yay veya kavis şeklinde bir yol izlemesi durumunu ifade eder. Elektrik bağlamında, elektrik akımının iki nokta arasında havada kıvılcım şeklinde veya ark oluşturarak atlaması anlamında da kullanılabilir.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; "arcing" terimi, fiziksel bir hareketi veya elektriksel bir olayı doğrudan tanımlamak için kullanılır.İşte "arcing" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The soccer ball was arcing towards the goal."

Çeviri: "Futbol topu kaleye doğru kavis çiziyordu."


Example: "Lightning arced across the sky during the storm."

Çeviri: "Fırtına sırasında şimşek gökyüzünde yay çizdi."


Example: "The golfer watched as his ball arced beautifully onto the green."

Çeviri: "Golfçü, topunun yeşil alana doğru güzel bir kavis çizdiğini izledi."


Example: "Electrical arcing can be dangerous if it occurs near flammable materials."

Çeviri: "Elektrik yayılması, yanıcı maddelerin yakınında meydana gelirse tehlikeli olabilir."


Example: "The fountain's jets arced water high into the air."

Çeviri: "Fıskiye jetleri, suyu havaya yüksek bir kavisle fışkırttı."

Yorumlar