Arcsecond ne demek?

"Arcsecond" kelimesi Türkçeye "küçük yay saniyesi" veya daha yaygın olarak "yay saniyesi" olarak çevrilebilir.

Bu terim, açı ölçüm birimidir ve bir derecenin 1/3600'ü kadardır. Gökbilimde, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin konumlarını çok hassas bir şekilde belirlemek için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arcsecond" terimi, özellikle gökbilimde, açısal ölçümler için teknik bir terim olarak kullanılır.İşte "arcsecond" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The new telescope can resolve images up to one arcsecond in clarity."

Çeviri: "Yeni teleskop, görüntüleri bir yay saniyesi netliğinde çözebilir."


Example: "Astronomers measure the apparent sizes of celestial bodies in arcseconds."

Çeviri: "Astronomlar, gök cisimlerinin görünür boyutlarını yay saniyesi cinsinden ölçerler."


Example: "The precision of the instrument is crucial as it can detect changes smaller than an arcsecond."

Çeviri: "Aletin hassasiyeti çok önemlidir çünkü bir yay saniyesinden daha küçük değişiklikleri tespit edebilir."


Example: "The star moved five arcseconds across the sky last night."

Çeviri: "Yıldız dün gece gökyüzünde beş yay saniyesi kadar hareket etti."


Example: "Calculating distances in space often involves measurements in arcseconds to achieve accuracy."

Çeviri: "Uzaydaki mesafeleri hesaplarken genellikle doğruluk sağlamak için yay saniyesi cinsinden ölçümler yapılır."

Yorumlar