Arctic ne demek?

"Arctic" kelimesi Türkçeye "Kutup" veya "Arktik" olarak çevrilebilir.

Bu terim, Kuzey Kutbu çevresindeki bölgeyi ifade eder ve genellikle soğuk iklimi, buzulları ve bu bölgede yaşayan vahşi yaşamı ile tanınır.

Mecazi olarak, "Arctic" kelimesi çok soğuk bir şeyi tanımlamak için kullanılabilir.İşte "Arctic" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The Arctic region is experiencing rapid climate change."
Çeviri: "Arktik bölge hızlı bir iklim değişikliği yaşıyor."

Example: "Polar bears are native to the Arctic."
Çeviri: "Kutup ayıları Arktik'e özgüdür."

Example: "Explorers have long been fascinated by the harsh conditions of the Arctic."
Çeviri: "Kaşifler uzun zamandır Arktik'in sert koşullarından büyülenmiştir."

Example: "Shipping routes through the Arctic are becoming more accessible due to melting sea ice."
Çeviri: "Deniz buzunun erimesi nedeniyle Arktik üzerinden geçen nakliye rotaları daha erişilebilir hale geliyor."

Example: "The Arctic fox adapts well to the extreme cold of its environment."
Çeviri: "Arktik tilki, yaşadığı ortamın aşırı soğuğuna iyi adapte olur."

Yorumlar