Arcuate ne demek?

"Arcuate" kelimesi Türkçeye "kavisli" veya "yay şeklinde" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, genellikle biyoloji, anatomide ve jeolojide kullanılır ve nesnelerin veya yapıların kavisli veya yay biçimindeki görünümünü tanımlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arcuate" terimi, doğrudan belirli bir fiziksel formu veya şekli tanımlamak için kullanılır.İşte "arcuate" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arcuate design of the bridge helps distribute weight more evenly."

Çeviri: "Köprünün kavisli tasarımı, ağırlığı daha eşit dağıtılmasına yardımcı olur."


Example: "Arcuate fibers in the brain connect different parts of the hippocampus."

Çeviri: "Beyindeki kavisli lifler, hipokampusun farklı bölümlerini birbirine bağlar."


Example: "The architect used an arcuate structure to enhance the aesthetic appeal of the building."

Çeviri: "Mimar, binanın estetik çekiciliğini artırmak için kavisli bir yapı kullandı."


Example: "Arcuate marks on the surface of the rocks indicate past glacial movement."

Çeviri: "Kayaların yüzeyindeki kavisli izler, geçmişteki buzul hareketini gösterir."


Example: "The arcuate arrangement of the seating provides all spectators with an unobstructed view."

Çeviri: "Oturma düzeninin kavisli yapısı, tüm seyircilere engelsiz bir görüş sağlar."

Yorumlar