Ardent ne demek?

"Ardent" kelimesi Türkçeye "ateşli", "coşkulu" veya "tutkulu" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, bir kişinin bir şeye olan güçlü hissi veya bir işe olan yoğun bağlılığı ve coşkusu ifade etmek için kullanılır.

Mecazi olarak kullanıldığında, "ardent" bir kişinin bir fikre, hobiye, amaç ya da başka bir kişiye karşı derin bir tutku ve şevkle bağlı olduğunu belirtir.İşte "ardent" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He is an ardent supporter of environmental conservation."

Çeviri: "O, çevre koruma konusunda ateşli bir destekçidir."


Example: "Her ardent desire to succeed drove her to work hard every day."

Çeviri: "Başarıya olan tutkulu arzusu, onu her gün sıkı çalışmaya itti."


Example: "The fans showed their ardent enthusiasm during the concert."

Çeviri: "Hayranlar, konser sırasında coşkulu heyecanlarını gösterdiler."


Example: "She spoke ardently about her plans for the new project."

Çeviri: "Yeni proje için planlarını tutkuyla anlattı."


Example: "His ardent love for literature is evident in his extensive book collection."

Çeviri: "Edebiyata olan ateşli sevgisi, geniş kitap koleksiyonunda açıkça görülmektedir."

Yorumlar