Ardently ne demek?

"Ardently" kelimesi Türkçeye "coşkuyla", "tutkuyla" veya "ateşli bir şekilde" olarak çevrilebilir.

Bu zarf, bir kişinin bir şeyi yapma veya bir şeye inanma şeklini ifade ederken kullandığı büyük bir coşku veya tutku düzeyini vurgular.

Mecazi bir anlam taşımaz; "ardently" terimi, bir kişinin bir eylemi veya bir inancı ne kadar güçlü ve tutkulu bir şekilde benimsediğini veya uyguladığını doğrudan tanımlamak için kullanılır.İşte "ardently" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "She ardently believed in the cause and worked tirelessly to support it."

Çeviri: "Davaya tutkuyla inanıyordu ve onu desteklemek için yorulmadan çalışıyordu."


Example: "He argued ardently for his rights in court."

Çeviri: "Mahkemede hakları için ateşli bir şekilde savunma yaptı."


Example: "The community ardently opposes the new development plan."

Çeviri: "Topluluk, yeni gelişim planına şiddetle karşı çıkıyor."


Example: "She spoke ardently about the need for change in the education system."

Çeviri: "Eğitim sisteminde değişiklik ihtiyacı hakkında tutkuyla konuştu."


Example: "Fans waited ardently outside the theater, hoping to catch a glimpse of their favorite star."

Çeviri: "Hayranlar, en sevdikleri yıldızın bir görüntüsünü yakalama umuduyla tiyatronun dışında ateşli bir şekilde beklediler."

Yorumlar