Ardor ne demek?

"Ardor" kelimesi Türkçeye "şevk", "heves", veya "tutku" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir kişinin bir faaliyeti veya bir amacı kuvvetli bir istek ve enerjiyle takip etmesini ifade eder.

Mecazi anlamı yoktur; "ardor" terimi, bir kişinin bir şeye olan coşkusunu veya ateşli bağlılığını doğrudan tanımlamak için kullanılır.İşte "ardor" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He pursued his dreams with great ardor."

Çeviri: "Hayallerini büyük bir şevk ile takip etti."


Example: "Her ardor for social justice inspired many to join the cause."

Çeviri: "Sosyal adalet için olan tutkusu birçok kişiyi davaya katılmaya teşvik etti."


Example: "The team's ardor was visible in their relentless effort throughout the season."

Çeviri: "Takımın tutkusu, sezon boyunca gösterdikleri aralıksız çabada görülebilirdi."


Example: "Despite the setbacks, he maintained his ardor for the project."

Çeviri: "Karşılaştığı aksiliklere rağmen, projeye olan hevesini korudu."


Example: "Her speeches are always delivered with an ardor that captivates the audience."

Çeviri: "Konuşmaları her zaman seyirciyi büyüleyen bir hevesle yapılır."

Yorumlar