Ardour ne demek?

"Ardour" kelimesi, İngiliz İngilizcesi yazımı ile "ardor" kelimesinin aynısıdır ve Türkçeye "şevk", "heves", veya "tutku" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir kişinin bir işe, hedefe ya da inanca karşı gösterdiği yoğun duygu ve coşkuyu ifade eder.

Mecazi olarak, "ardour" bir kişinin herhangi bir şeye olan coşkulu yaklaşımını ve bunu sürdürme azmini ifade edebilir.İşte "ardour" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "She approached her studies with an ardour that impressed all her teachers."

Çeviri: "Çalışmalarına tüm öğretmenlerini etkileyen bir hevesle yaklaştı."


Example: "His ardour for reforming the community was contagious."

Çeviri: "Toplumu reform etme konusundaki tutkusu bulaşıcıydı."


Example: "The revolution was driven by the ardour of its young participants."

Çeviri: "Devrim, genç katılımcıların şevki tarafından yönlendirildi."


Example: "Her ardour for the cause did not wane, even in the face of adversity."

Çeviri: "Davaya olan tutkusu, zorluklara rağmen azalmadı."


Example: "The artist's ardour was evident in every brush stroke on the canvas."

Çeviri: "Sanatçının hevesi, tuval üzerindeki her fırça darbesinde açıkça görülüyordu."

Yorumlar