ARDS ne demek?

"ARDS" kelimesi, tıbbi bir kısaltma olarak "Acute Respiratory Distress Syndrome" terimini ifade eder. Türkçeye "Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu" olarak çevrilebilir.

ARDS, ciddi bir akciğer durumu olup, ağır bir enfeksiyon, yaralanma veya bazı hastalıklar sonucunda ortaya çıkabilir ve akciğerlerde ciddi inflamasyona neden olur. Bu durum, akciğerlerde sıvı birikmesine ve hayatı tehdit eden düzeyde solunum yetmezliğine yol açabilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "ARDS" özellikle ciddi ve acil tıbbi bir durumu tanımlamak için kullanılır.İşte "ARDS" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The patient was diagnosed with ARDS after a severe bacterial infection."

Çeviri: "Hasta, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon sonrasında ARDS ile teşhis edildi."


Example: "Treatment for ARDS often requires mechanical ventilation to assist with breathing."

Çeviri: "ARDS tedavisi genellikle solunumda yardımcı olmak için mekanik ventilasyon gerektirir."


Example: "ARDS can develop rapidly and may result in significant morbidity and mortality if not treated promptly."

Çeviri: "ARDS hızla gelişebilir ve hızlı bir şekilde tedavi edilmezse önemli bir morbidite ve mortaliteye yol açabilir."


Example: "The doctors are researching new treatment methods to improve survival rates in ARDS patients."

Çeviri: "Doktorlar, ARDS hastalarında hayatta kalma oranlarını artırmak için yeni tedavi yöntemleri üzerinde araştırma yapıyorlar."


Example: "ARDS is a serious complication that can occur in patients with severe COVID-19."

Çeviri: "ARDS, ciddi COVID-19 olan hastalarda ortaya çıkabilecek ciddi bir komplikasyondur."

Yorumlar