Arduous ne demek?

"Arduous" kelimesi Türkçeye "zahmetli", "güç", "emeği çok" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, bir işin veya görevin yoğun çaba, emek ve dayanıklılık gerektirdiğini ifade eder. Çoğunlukla fiziksel veya zihinsel olarak zorlu faaliyetleri tanımlamak için kullanılır.

Mecazi olarak, "arduous" bir sürecin veya görevin üstesinden gelmek için büyük çaba gerektiren zorlukları vurgulamak için kullanılabilir.İşte "arduous" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The journey through the mountains was arduous but rewarding."

Çeviri: "Dağlardaki yolculuk zahmetli ancak ödüllendiriciydi."


Example: "Completing the project on time required arduous effort from the whole team."

Çeviri: "Projeyi zamanında tamamlamak, tüm ekipten büyük bir çaba gerektirdi."


Example: "She faced many arduous challenges on her way to becoming a successful entrepreneur."

Çeviri: "Başarılı bir girişimci olma yolunda birçok zorlu engelle karşılaştı."


Example: "The arduous climb to the top of the hill left everyone exhausted."

Çeviri: "Tepenin zirvesine zorlu tırmanış herkesi yorgun bıraktı."


Example: "Recovering from the surgery was an arduous process that took months."

Çeviri: "Ameliyattan iyileşmek aylar süren zorlu bir süreçti."

Yorumlar