Arduously ne demek?

"Arduously" kelimesi Türkçeye "zahmetli bir şekilde", "güçlükle" veya "büyük çaba ile" olarak çevrilebilir.

Bu zarf, bir işin veya görevin yoğun çaba, emek ve zorluk gerektiren bir şekilde yapıldığını ifade eder.

Mecazi anlam olarak, bir kişinin herhangi bir zorluğa karşı gösterdiği dayanıklılığı ve kararlılığı vurgulamak için kullanılabilir.İşte "arduously" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "They worked arduously to meet the deadline."

Çeviri: "Son tarihe yetişmek için büyük bir çaba ile çalıştılar."


Example: "The team arduously prepared for the competition, practicing long hours every day."

Çeviri: "Takım, yarışmaya her gün uzun saatler pratik yaparak zahmetli bir şekilde hazırlandı."


Example: "He arduously climbed the steep mountain, overcoming numerous obstacles."

Çeviri: "Birçok engeli aşarak dik dağı zorlukla tırmandı."


Example: "Rebuilding the community after the disaster was an arduously slow process."

Çeviri: "Felaketten sonra toplumu yeniden inşa etmek zahmetli ve yavaş bir süreçti."


Example: "She arduously argued her case in court, fighting for justice against tough odds."

Çeviri: "Mahkemede davasını zorlukla savundu, zor koşullara karşı adalet için mücadele etti."

Yorumlar