Arduousness ne demek?

"Arduousness" kelimesi Türkçeye "zorluk", "güçlük" veya "zahmetlilik" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir işin veya görevin ne kadar zorlayıcı veya meşakkatli olduğunu ifade eder. Genellikle, yoğun çaba ve dayanıklılık gerektiren durumları tanımlamak için kullanılır.

Mecazi anlam olarak, bir kişinin hayatındaki veya kariyerindeki zorlukları vurgulamak için kullanılabilir.


İşte "arduousness" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arduousness of the mountain climb was underestimated by many of the hikers."
Çeviri: "Dağ tırmanışının zorluğu, birçok yürüyüşçü tarafından küçümsendi."

Example: "They were well-prepared for the arduousness of the journey ahead."
Çeviri: "Önlerindeki yolculuğun zorluğuna iyi bir şekilde hazırlanmışlardı."

Example: "The arduousness of her daily routine is evident in her exhaustion at the end of each day."
Çeviri: "Günlük rutininin zorluğu, her gün sonunda hissettiği yorgunlukta bellidir."

Example: "Despite the arduousness of the task, he remained committed and enthusiastic."
Çeviri: "Görevin zorluğuna rağmen, kendini adadı ve heyecanını korudu."

Example: "The project's success was due in part to the team's ability to endure its arduousness."
Çeviri: "Projenin başarısı kısmen ekibin zorluklara dayanma yeteneğine bağlıydı."

Yorumlar