Are my eyes deceiving me? idiom ne demek?

"Are my eyes deceiving me?" ifadesi kelime kelime Türkçeye şu şekilde çevrilebilir: "Gözlerim beni aldatıyor mu?"

Bu ifade, genellikle bir kişinin gördüğüne inanamadığı zamanlar veya bir şeye şaşırdığı zamanlar kullanılır. İfade, gerçekte olup olmadığını doğrulamak için inanılmaz veya beklenmedik bir şeyi görmenin şaşkınlığını ifade eder.

Mecazi olarak, bu ifade bir şaşkınlık veya inançsızlık durumunu, gözlemlenen bir şeyin gerçek olup olmadığını sorgularken kullanılır.İşte "Are my eyes deceiving me?" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Are my eyes deceiving me, or is that really a double rainbow?"

Çeviri: "Gözlerim beni aldatıyor mu, yoksa o gerçekten çift gökkuşağı mı?"


Example: "He rubbed his eyes and asked, 'Are my eyes deceiving me, or did you actually clean your room?'"

Çeviri: "Gözlerini ovuşturdu ve sordu, 'Gözlerim beni aldatıyor mu yoksa gerçekten odanı mı temizledin?'"


Example: "When I saw her at the party after so many years, I thought, 'Are my eyes deceiving me?'"

Çeviri: "Onu yıllar sonra partide gördüğümde, 'Gözlerim beni aldatıyor mu?' diye düşündüm."


Example: "She stared at the unexpected gift and whispered, 'Are my eyes deceiving me?'"

Çeviri: "Beklenmedik hediyeye baktı ve fısıldadı, 'Gözlerim beni aldatıyor mu?'"


Example: "Looking at the unbelievable test score, he exclaimed, 'Are my eyes deceiving me? This can't be right!'"

Çeviri: "İnanılmaz sınav puanına bakarken, 'Gözlerim beni aldatıyor mu? Bu doğru olamaz!' diye bağırdı."

Yorumlar