Are ne demek?

"Are" kelimesi İngilizce bir yardımcı fiildir ve Türkçeye "-dir" veya "-dır" olarak çevrilebilir; bu, Türkçede "to be" (olmak) fiilinin çeşitli şekillerini ifade eder.

"Are" genellikle çoğul öznelerle veya "you" (sen, siz) ile kullanılır ve öznenin durumu, özelliği veya kimliği hakkında bilgi verir.

Mecazi bir anlam taşımaz; genellikle bir durumu veya gerçekliği ifade etmek için kullanılır.İşte "are" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The books are on the table."

Çeviri: "Kitaplar masanın üzerindedir."


Example: "You are very kind."

Çeviri: "Çok naziksiniz."


Example: "They are engineers."

Çeviri: "Onlar mühendistir."


Example: "We are planning to go to the park tomorrow."

Çeviri: "Yarın parka gitmeyi planlıyoruz."


Example: "The students are preparing for their exams."

Çeviri: "Öğrenciler sınavlarına hazırlanıyorlar."

Yorumlar