Area code ne demek?

"Area code" kelimesi Türkçeye "alan kodu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, telefon numaralarında kullanılan, genellikle bir şehir, bölge veya ülkenin belirli bir bölümünü tanımlayan bir numara dizisini ifade eder. Alan kodu, telefon aramalarında hangi coğrafi bölgeye ait olduğunu belirtmek için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; "area code" doğrudan, telefon numaraları ile ilişkilendirilen coğrafi bir bölgenin kodunu tanımlar.İşte "area code" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Please include the area code when dialing from outside the city."

Çeviri: "Şehir dışından arama yaparken lütfen alan kodunu ekleyin."


Example: "The area code for New York City is 212."

Çeviri: "New York Şehri için alan kodu 212'dir."


Example: "He forgot to update his area code after moving to a new city."

Çeviri: "Yeni bir şehre taşındıktan sonra alan kodunu güncellemeyi unuttu."


Example: "Many businesses include their area code in their advertisements."

Çeviri: "Birçok işletme, reklamlarında alan kodlarını belirtir."


Example: "Changing your phone's area code can affect your calling rates."

Çeviri: "Telefonunuzun alan kodunu değiştirmek, arama ücretlerinizi etkileyebilir."

Yorumlar