Area franchise ne demek?

"Area franchise" ifadesi, Türkçeye "bölge bayiliği" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir işletmenin bir markanın ürün veya hizmetlerini belirli bir coğrafi bölgede satma hakkını bir girişimciye veya işletmeye verdiği franchise türünü ifade eder.

Bölge bayiliği, franchisor tarafından verilen geniş bir bölgedeki franchise haklarını kapsar ve genellikle birden fazla lokasyonda işletme açma imkânı sunar.

Mecazi bir anlam taşımaz; "area franchise" doğrudan, bir franchising modelini ve iş düzenlemesini tanımlar.İşte "area franchise" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He acquired an area franchise for a popular coffee chain, planning to open several locations."

Çeviri: "Popüler bir kahve zincirinin bölge bayiliğini aldı ve birkaç yer açmayı planlıyor."


Example: "Area franchise agreements often require significant initial investment and commitment."

Çeviri: "Bölge bayiliği anlaşmaları genellikle önemli bir başlangıç yatırımı ve taahhüt gerektirir."


Example: "The company is looking for entrepreneurs to expand their area franchise network."

Çeviri: "Şirket, bölge bayilik ağını genişletmek için girişimciler arıyor."


Example: "She manages multiple stores under her area franchise contract."

Çeviri: "Bölge bayiliği sözleşmesi altında birden fazla mağaza yönetiyor."


Example: "Area franchise holders have the right to sub-franchise to other business owners within their territory."

Çeviri: "Bölge bayilik sahipleri, kendi bölgelerindeki diğer işletme sahiplerine alt bayilik verme hakkına sahiptir."

Yorumlar