Area franchisee ne demek?

"Area franchisee" ifadesi Türkçeye "bölge bayilik sahibi" olarak çevrilebilir.

Bu terim, belirli bir coğrafi bölgede bir markanın ürün veya hizmetlerini satma hakkı kazanmış girişimci veya işletme sahibini ifade eder. Bölge bayilik sahibi, genellikle franchisor tarafından sağlanan destekle birden fazla şube açma yetkisi alır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "area franchisee" terimi, belirli bir iş modeli içindeki bir role doğrudan atıfta bulunur.İşte "area franchisee" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The area franchisee plans to open three new stores in the region next year."

Çeviri: "Bölge bayilik sahibi, gelecek yıl bölgede üç yeni mağaza açmayı planlıyor."


Example: "As an area franchisee, she is responsible for maintaining brand standards at all her locations."

Çeviri: "Bir bölge bayilik sahibi olarak, tüm yerlerinde marka standartlarını korumaktan sorumludur."


Example: "The area franchisee attended the annual conference to discuss strategies for expansion."

Çeviri: "Bölge bayilik sahibi, genişleme stratejilerini tartışmak için yıllık konferansa katıldı."


Example: "He became a successful area franchisee by effectively managing multiple outlets."

Çeviri: "Birden fazla şubeyi etkili bir şekilde yöneterek başarılı bir bölge bayilik sahibi oldu."


Example: "Area franchisees often have opportunities to provide feedback on new products and services."

Çeviri: "Bölge bayilik sahipleri genellikle yeni ürünler ve hizmetler hakkında geri bildirimde bulunma fırsatlarına sahiptir."

Yorumlar