Area ne demek?

"Area" kelimesi Türkçeye "alan" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir yüzeyin ölçüsü veya bir mekanın belli bir bölümünü ifade eder. Ayrıca, daha geniş bir anlamda, bir konu veya faaliyet alanını da tanımlamak için kullanılabilir.

Mecazi olarak, "area" bir konunun veya aktivitenin kapsamını veya bir kişinin uzmanlık veya ilgi alanını ifade etmek için kullanılabilir.İşte "area" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The total area of the garden is 500 square meters."

Çeviri: "Bahçenin toplam alanı 500 metrekaredir."


Example: "This area of the city is known for its vibrant nightlife."

Çeviri: "Şehrin bu bölgesi canlı gece hayatıyla tanınır."


Example: "She specializes in the area of molecular biology."

Çeviri: "Moleküler biyoloji alanında uzmanlaşmıştır."


Example: "We need to focus on the area of customer service improvement."

Çeviri: "Müşteri hizmetleri iyileştirme alanına odaklanmamız gerekiyor."


Example: "The new parking area can accommodate up to 100 cars."

Çeviri: "Yeni otopark alanı 100 arabaya kadar alabilir."

Yorumlar