Area of Outstanding Natural Beauty ne demek?

"Area of Outstanding Natural Beauty" (AONB) ifadesi, Türkçeye "Olağanüstü Doğal Güzellik Alanı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle Birleşik Krallık'ta kullanılır ve koruma altına alınmış, doğal güzellik açısından özellikle değerli olan bölgeleri tanımlamak için kullanılır. Bu alanlar, doğal manzaralarının korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gereken özel yerler olarak belirlenmiştir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "Area of Outstanding Natural Beauty" doğrudan, korunması gereken doğal güzelliklere sahip alanları ifade eder.İşte "Area of Outstanding Natural Beauty" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The Cotswolds are designated as an Area of Outstanding Natural Beauty."

Çeviri: "Cotswolds, Olağanüstü Doğal Güzellik Alanı olarak belirlenmiştir."


Example: "We went hiking in an Area of Outstanding Natural Beauty and were amazed by the landscapes."

Çeviri: "Olağanüstü Doğal Güzellik Alanında yürüyüş yaptık ve manzaralardan büyülendik."


Example: "Local authorities enforce strict planning laws in Areas of Outstanding Natural Beauty to preserve their character."

Çeviri: "Yerel yetkililer, karakterlerini korumak için Olağanüstü Doğal Güzellik Alanlarında sıkı planlama yasaları uygular."


Example: "Tourism in Areas of Outstanding Natural Beauty must be managed carefully to avoid environmental damage."

Çeviri: "Olağanüstü Doğal Güzellik Alanlarındaki turizm, çevresel hasara neden olmamak için dikkatli bir şekilde yönetilmelidir."


Example: "Conservation efforts in Areas of Outstanding Natural Beauty help protect biodiversity."

Çeviri: "Olağanüstü Doğal Güzellik Alanlarındaki koruma çabaları, biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı olur."

Yorumlar