Areal ne demek?

"Areal" kelimesi Türkçeye "alanla ilgili" veya "yüzeyle ilgili" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, genellikle bir şeyin bir alana veya yüzeye nasıl dağıldığını veya o alana nasıl etki ettiğini tanımlamak için kullanılır. Fiziksel coğrafya, ekoloji ve dil bilimi gibi alanlarda kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "areal" terimi, genellikle doğrudan coğrafi veya fiziksel bir dağılımı veya etkileşimi ifade etmek için kullanılır.İşte "areal" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The areal distribution of the plant species shows a clear preference for wetter regions."

Çeviri: "Bitki türlerinin alanla ilgili dağılımı, daha nemli bölgelere açık bir tercih gösteriyor."


Example: "Areal features of the language indicate influence from neighboring languages."

Çeviri: "Dilin yüzeyle ilgili özellikleri, komşu dillerden etkilenme olduğunu gösteriyor."


Example: "The study focuses on the areal extent of deforestation over the past decade."

Çeviri: "Çalışma, son on yılda orman kaybının alanla ilgili boyutuna odaklanıyor."


Example: "Areal rainfall measurements were used to assess the impact of the drought."

Çeviri: "Kuraklığın etkisini değerlendirmek için alanla ilgili yağış ölçümleri kullanıldı."


Example: "Mapping areal changes in the landscape helps ecologists understand environmental impacts."

Çeviri: "Peyzajdaki alanla ilgili değişikliklerin haritalanması, ekologların çevresel etkileri anlamasına yardımcı olur."

Yorumlar