Arenaceous ne demek?

"Arenaceous" kelimesi Türkçeye "kumlu" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, genellikle jeoloji ve botanikte kullanılır ve kum içeriği yüksek olan materyalleri veya ortamları ifade eder. "Arenaceous" terimi ayrıca, kum taneciklerini anımsatan yapıları veya dokuları tanımlamak için de kullanılabilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arenaceous" terimi, özellikle kumla ilişkili fiziksel özellikleri tanımlamak için kullanılır.İşte "arenaceous" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The soil in this region is arenaceous and drains very quickly."

Çeviri: "Bu bölgedeki toprak kumlu ve çok hızlı bir şekilde suyu süzüyor."


Example: "Arenaceous rocks are commonly found in coastal areas."

Çeviri: "Kumlu kayalar genellikle kıyı bölgelerinde bulunur."


Example: "Many cacti thrive in arenaceous environments due to their need for good drainage."

Çeviri: "Birçok kaktüs, iyi drenaj ihtiyacı nedeniyle kumlu ortamlarda gelişir."


Example: "The arenaceous layer was composed of fine sand and small pebbles."

Çeviri: "Kumlu tabaka ince kum ve küçük çakıllardan oluşuyordu."


Example: "Archaeologists discovered artifacts in the arenaceous deposits near the river."

Çeviri: "Arkeologlar, nehrin yakınındaki kumlu tortularda eserler keşfettiler."

Yorumlar