Areola ne demek?

"Areola" kelimesi Türkçeye "areola" olarak çevrilebilir.

Bu terim tıp ve biyoloji alanında kullanılır ve memeli hayvanlarda ve insanlarda meme ucunun çevresindeki renkli deri bölgesini ifade eder. Genellikle bu bölge, meme ucunu çevreleyen daha koyu renkli doku olarak görülür.

Mecazi bir anlamı yoktur; "areola" doğrudan bu anatomik özelliği tanımlamak için kullanılır.İşte "areola" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The size and color of the areola can vary widely among individuals."

Çeviri: "Areolanın boyutu ve rengi bireyler arasında geniş çapta değişebilir."


Example: "During pregnancy, the areola often becomes darker and larger."

Çeviri: "Gebelik sırasında, areola genellikle daha koyu ve daha büyük hale gelir."


Example: "The areola contains glands that help lubricate the nipple."

Çeviri: "Areola, meme ucunu yağlamaya yardımcı olan bezler içerir."


Example: "Some skin conditions can affect the appearance of the areola."

Çeviri: "Bazı cilt durumları areolanın görünümünü etkileyebilir."


Example: "He explained the role of the areola in breastfeeding during the health class."

Çeviri: "Sağlık dersi sırasında, emzirme sürecinde areolanın rolünü açıkladı."

Yorumlar