Areolae ne demek?

"Areolae" kelimesi, "areola" kelimesinin çoğul halidir ve Türkçeye "areolalar" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle memeli hayvanlarda ve insanlarda meme uçlarının çevresindeki renkli deri bölgelerini ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "areolae" doğrudan bu anatomik özellikleri tanımlamak için kullanılır.İşte "areolae" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The areolae can change in size and color due to hormonal changes."

Çeviri: "Areolalar, hormonal değişiklikler nedeniyle boyut ve renk olarak değişebilir."


Example: "During the medical examination, the doctor checked the symmetry and pigmentation of the areolae."

Çeviri: "Tıbbi muayene sırasında doktor, areolaların simetrisini ve pigmentasyonunu kontrol etti."


Example: "Some people have small bumps around their areolae, which are normal and known as Montgomery glands."

Çeviri: "Bazı insanların areolalarının çevresinde küçük kabartılar bulunur, bunlar normaldir ve Montgomery bezleri olarak bilinir."


Example: "The patient was concerned about the darkening of her areolae, which is a common change during pregnancy."

Çeviri: "Hasta, gebelik sırasında yaygın olarak görülen areolalarının kararmasından endişe duyuyordu."


Example: "Tattoo artists sometimes receive requests to enhance the color of the areolae for aesthetic reasons."

Çeviri: "Dövme sanatçıları bazen estetik nedenlerle areolaların rengini güçlendirmek için talepler alır."

Yorumlar