Areolate ne demek?

"Areolate" kelimesi Türkçeye "hücreli" veya "bölmeli" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, genellikle yüzeyi küçük, belirgin bölmeler veya hücreler tarafından parçalanmış olan nesneleri tanımlamak için kullanılır. Biyoloji, ekoloji ve jeoloji gibi alanlarda kullanılabilir ve genellikle bir yüzeyin bölümlere ayrılmış görünümünü ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "areolate" terimi, belirli bir fiziksel özelliği, yani yüzeyin bölümlere ayrılmış veya hücre gibi yapılarla kaplı olmasını tanımlamak için kullanılır.İşte "areolate" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The areolate pattern of the fungus made it easy to identify under the microscope."

Çeviri: "Mantarın hücreli deseni, mikroskop altında tanımlanmasını kolaylaştırdı."


Example: "Areolate markings are common in various species of reptiles."

Çeviri: "Bölmeli işaretler, çeşitli sürüngen türlerinde yaygındır."


Example: "The areolate surface of the leaf helps in reducing water loss."

Çeviri: "Yaprağın bölmeli yüzeyi, su kaybını azaltmada yardımcı olur."


Example: "Some minerals are characterized by an areolate texture on their exterior."

Çeviri: "Bazı mineraller, dış yüzeylerinde hücreli bir dokuya sahip olmalarıyla karakterize edilir."


Example: "The artist was inspired by the areolate patterns found in nature for her abstract paintings."

Çeviri: "Sanatçı, soyut tabloları için doğada bulunan hücreli desenlerden ilham aldı."

Yorumlar