Areole ne demek?

"Areole" kelimesi, Türkçeye "areol" olarak çevrilebilir. 

Bu terim, özellikle kaktüslerde görülen, dikenlerin veya saçların çıktığı küçük yastık benzeri yapıları ifade eder.

Areoller, kaktüslerin özgün özelliklerinden biridir ve bu bitkilerin dikenlerini ve çiçeklerini taşıyan noktalardır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "areole" terimi, botanikte belirli bir yapıyı tanımlamak için doğrudan kullanılır.İşte "areole" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Each areole on the cactus can produce flowers and spines."

Çeviri: "Kaktüsteki her areol, çiçekler ve dikenler üretebilir."


Example: "The number and arrangement of areoles are key features for identifying different cactus species."

Çeviri: "Areollerin sayısı ve düzeni, farklı kaktüs türlerini tanımlamada anahtar özelliklerdir."


Example: "He carefully avoided touching the areoles while repotting the cactus."

Çeviri: "Kaktüsü saksı değiştirirken, areollere dokunmamaya özen gösterdi."


Example: "Areoles are unique to cacti and some other members of the Cactaceae family."

Çeviri: "Areoller, kaktüsler ve Cactaceae ailesinin bazı diğer üyelerine özgüdür."


Example: "The dense areoles on this species make it look like it's covered in white fur."

Çeviri: "Bu türdeki yoğun areoller, onu beyaz kürkle kaplıymış gibi gösterir."

Yorumlar