Ares ne demek?

"Ares" kelimesi, Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olan bir karakterin adıdır ve Türkçeye aynı şekilde "Ares" olarak çevrilebilir.

Ares, cesaret ve savaşın fiziksel yönlerini temsil eder, ancak genellikle acımasızlık ve kargaşa ile de ilişkilendirilir.

Mecazi olarak, "Ares" bir kişinin veya durumun şiddetli, saldırgan veya savaşçı doğasını vurgulamak için kullanılabilir.İşte "Ares" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "In Greek mythology, Ares is often depicted as the violent and untamed aspect of war."

Çeviri: "Yunan mitolojisinde, Ares genellikle savaşın şiddetli ve evcilleştirilmemiş yönü olarak tasvir edilir."


Example: "Ares had a number of lovers, including the goddess Aphrodite."

Çeviri: "Ares'in birçok sevgilisi vardı, bunlar arasında tanrıça Afrodit de bulunmaktadır."


Example: "Unlike his Roman counterpart Mars, Ares was not widely venerated in ancient Greece."

Çeviri: "Roma'daki karşılığı Mars'ın aksine, Ares antik Yunanistan'da yaygın olarak tapılmazdı."


Example: "The story of Ares being trapped in a bronze jar by the twin giants reflects his vulnerability despite being a god of war."

Çeviri: "İkiz devler tarafından bronz bir kaba hapsedilen Ares'in hikayesi, savaş tanrısı olmasına rağmen savunmasızlığını yansıtır."


Example: "Many painters have depicted the fierce battles of Ares, showcasing his prowess as a warrior."

Çeviri: "Birçok ressam, Ares'in şiddetli savaşlarını tasvir etmiş, savaşçı olarak yeteneklerini sergilemiştir."

Yorumlar