Arête ne demek?

"Arête" kelimesi Türkçeye "sırt" olarak çevrilebilir.

Bu terim, jeolojide, iki buzul vadisi arasında kalan ve genellikle keskin ve dar sırtlara sahip olan yüksek araziyi tanımlar. Arête'ler, buzulların birbirine yakın yönlerdeki erozyon aktiviteleri sonucu oluşur ve dağlık bölgelerde dramatik manzara özellikleri olarak kabul edilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arête" doğrudan belirli bir coğrafi formasyonu tanımlamak için kullanılır.İşte "arête" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The climbers ascended the sharp arête, careful of its narrow edges."

Çeviri: "Dağcılar, dar kenarlarına dikkat ederek keskin sırtı tırmandılar."


Example: "From the summit, the arête looked like a dragon's spine stretching across the landscape."

Çeviri: "Zirveden bakıldığında, sırt manzarayı boydan boya geçen bir ejderha sırtına benziyordu."


Example: "The formation of an arête is a fascinating example of glacial erosion."

Çeviri: "Bir sırtın oluşumu, buzul erozyonunun ilginç bir örneğidir."


Example: "Photographers often seek out arêtes for their dramatic and scenic value."

Çeviri: "Fotoğrafçılar genellikle dramatik ve manzaralı değerleri nedeniyle sırtlara yönelirler."


Example: "Arêtes can be dangerous to navigate due to their steep sides and narrow ridges."

Çeviri: "Sırtlar, dik yamaçları ve dar sırtları nedeniyle geçilmesi tehlikeli olabilir."

Yorumlar