Argent ne demek?

"Argent" kelimesi Türkçeye "gümüş" veya "gümüşi" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle heraldikte (armacılıkta) kullanılır ve gümüş rengi veya gümüş metalini ifade eder. Bu kelime ayrıca şiirsel veya edebi dillerde gümüş renkli şeyleri tanımlamak için kullanılabilir.

Mecazi bir anlamı olarak, "argent" bazen değer, saflık veya asaleti ifade etmek için kullanılabilir, özellikle de edebi eserlerde.


İşte "argent" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The knight's shield was adorned with an argent cross."
Çeviri: "Şövalyenin kalkanı, gümüş bir haç ile süslenmişti."

Example: "The moon cast an argent glow over the tranquil lake."
Çeviri: "Ay, sakin göl üzerine gümüşi bir ışık saçıyordu."

Example: "Her jewelry was made of argent, reflecting her exquisite taste."
Çeviri: "Onun takıları gümüşten yapılmıştı, zarif zevkini yansıtıyordu."

Example: "The poet described the stars as bright, argent points in the night sky."
Çeviri: "Şair, yıldızları gece gökyüzünde parlak, gümüşi noktalar olarak tasvir etti."

Example: "In heraldry, argent is often used to symbolize purity and nobility."
Çeviri: "Heraldikte, argent genellikle saflık ve asaleti simgelemek için kullanılır."

Yorumlar