Argentinian ne demek?

"Argentinian" kelimesi Türkçeye "Arjantinli" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, Arjantin ile ilişkili olan veya Arjantin'den gelen kişileri veya şeyleri tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "Argentinian" doğrudan Arjantin kökenli veya Arjantin ile bağlantılı olan kişi veya şeyleri ifade etmek için kullanılır.İşte "Argentinian" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The Argentinian football team is known for its passionate and skilled players."

Çeviri: "Arjantinli futbol takımı, tutkulu ve yetenekli oyuncuları ile tanınır."


Example: "Argentinian cuisine is a delicious blend of native and Spanish influences."

Çeviri: "Arjantin mutfağı, yerli ve İspanyol etkilerinin lezzetli bir karışımıdır."


Example: "She visited several Argentinian vineyards to learn about their wine-making techniques."

Çeviri: "Şarap yapım teknikleri hakkında bilgi edinmek için birkaç Arjantinli bağ ziyaret etti."


Example: "Argentinian literature has gained international recognition, especially through authors like Jorge Luis Borges."

Çeviri: "Arjantinli edebiyat, özellikle Jorge Luis Borges gibi yazarlar aracılığıyla uluslararası tanınırlık kazandı."


Example: "He is an Argentinian artist whose work reflects the vibrant culture of his country."

Çeviri: "Eserleri ülkesinin canlı kültürünü yansıtan Arjantinli bir sanatçıdır."

Yorumlar