Argillaceous ne demek?

"Argillaceous" kelimesi Türkçeye "kil içerikli" veya "killi" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, jeolojide kullanılır ve yüksek oranda kil mineralleri içeren kayaları veya toprakları tanımlar. "Argillaceous" terimi, genellikle sedimanter kayaların veya toprakların tanımlanmasında kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "argillaceous" terimi, doğrudan kil içeriğine sahip olan jeolojik materyalleri tanımlamak için kullanılır.İşte "argillaceous" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The argillaceous rock layers are indicative of the region's ancient marine environment."

Çeviri: "Killi kaya tabakaları, bölgenin antik deniz ortamına işaret ediyor."


Example: "Argillaceous sediments are typically soft and can be easily shaped."

Çeviri: "Killi tortullar genellikle yumuşaktır ve kolayca şekillendirilebilir."


Example: "Engineers must consider the argillaceous composition of the soil when planning construction."

Çeviri: "Mühendisler, inşaat planlaması yaparken toprağın killi kompozisyonunu göz önünde bulundurmalıdır."


Example: "The presence of argillaceous materials can affect the stability of foundations."

Çeviri: "Killi materyallerin varlığı, temellerin stabilitesini etkileyebilir."


Example: "Argillaceous soils are often rich in nutrients and good for agriculture."

Çeviri: "Killi topraklar genellikle besin açısından zengindir ve tarım için uygundur."

Yorumlar