Argon ne demek?

"Argon" kelimesi Türkçeye "argon" olarak çevrilebilir.

Bu terim, periyodik tabloda yer alan ve kimyasal elementler arasında bulunan bir gazı ifade eder. Argon, renksiz, kokusuz, tatlıksız ve neredeyse tamamen inert (reaktif olmayan) bir gazdır. Atom numarası 18 olan argon, atmosferdeki en yaygın üçüncü gazdır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "argon" terimi, özellikle bu gazın özelliklerini ve kullanımlarını tanımlamak için kullanılır.İşte "argon" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Argon is used to provide an inert atmosphere in welding, to prevent the oxidation of metal."

Çeviri: "Argon, metalin oksidasyonunu önlemek için kaynak yapılırken inert bir atmosfer sağlamak için kullanılır."


Example: "The air we breathe contains about 0.93% argon."

Çeviri: "Solumakta olduğumuz hava yaklaşık %0,93 argon içerir."


Example: "Argon gas is often used in energy-efficient windows to improve insulation."

Çeviri: "Argon gazı sıklıkla enerji verimli pencerelerde yalıtımı artırmak için kullanılır."


Example: "Argon is not only inert but also non-toxic, making it safe to use in various industrial applications."

Çeviri: "Argon sadece inert değil, aynı zamanda toksik olmadığı için çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanımı güvenlidir."


Example: "In the production of incandescent light bulbs, argon is used to fill the space inside the bulb to protect the filament."

Çeviri: "Akkor lamba üretiminde, argon filamenti korumak için lambanın içindeki boşluğu doldurmak için kullanılır."

Yorumlar