Argot ne demek?

"Argot" kelimesi Türkçeye "argo" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir meslek grubuna, sosyal gruba veya belirli bir topluluğa özgü özel dil, jargon veya konuşma şeklini ifade eder. Argot, genellikle iç grup iletişimini kolaylaştırmak ve grup dışındakilerin konuşulanı anlamasını zorlaştırmak amacıyla kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "argot" doğrudan belirli bir grubun özel dilini veya jargonunu tanımlar.İşte "argot" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The thieves used a complex argot to communicate without being understood by the police."

Çeviri: "Hırsızlar, polis tarafından anlaşılmadan iletişim kurabilmek için karmaşık bir argo kullandılar."


Example: "Understanding the local argot can be very challenging for outsiders."

Çeviri: "Yerel argoyu anlamak dışarıdan gelenler için oldukça zorlayıcı olabilir."


Example: "He quickly learned the argot of the trade to blend in with the other merchants."

Çeviri: "Diğer tüccarlarla kaynaşabilmek için ticaretin argosunu hızla öğrendi."


Example: "Writers sometimes use argot to give authenticity to characters from specific backgrounds."

Çeviri: "Yazarlar bazen, belirli geçmişlere sahip karakterlere otantiklik katmak için argo kullanırlar."


Example: "The book includes a glossary to help readers understand the argot used by the characters."

Çeviri: "Kitap, okuyucuların karakterler tarafından kullanılan argoyu anlamalarına yardımcı olacak bir sözlük içerir."

Yorumlar