Arguably ne demek?

"Arguably" kelimesi Türkçeye "muhtemelen" veya "tartışmaya açık bir şekilde" olarak çevrilebilir.

Bu zarf, genellikle bir görüş veya iddia etrafında genel bir kabul ya da ortak bir anlayış olmasına rağmen, bu görüş veya iddianın tartışmaya açık olduğunu belirtmek için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arguably" terimi, bir durumun veya iddianın tartışmalı olabileceğini belirterek kullanılır ve bir noktaya dikkat çeker.İşte "arguably" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He is arguably the best director of our time."

Çeviri: "O, muhtemelen zamanımızın en iyi yönetmenidir."


Example: "This is arguably one of the most critical issues facing our society."

Çeviri: "Bu, toplumumuzun karşı karşıya olduğu en kritik meselelerden biridir."


Example: "Arguably, the invention of the internet has had the biggest impact on modern life."

Çeviri: "Muhtemelen, internetin icadı modern hayat üzerinde en büyük etkiye sahiptir."


Example: "She is arguably the most talented player on the team, although this is up for debate."

Çeviri: "Tartışmaya açık bir şekilde takımdaki en yetenekli oyuncu o, ancak bu tartışılabilir."


Example: "Arguably, his contributions have changed the field more than anyone else’s in recent years."

Çeviri: "Muhtemelen, katkıları son yıllarda alanı başka hiç kimseninkinden daha fazla değiştirmiştir."

Yorumlar