Argue the case phrase ne demek?

"Argue the case" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "davanın argümanlarını sunmak" veya "davayı savunmak" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle bir tartışma veya mahkeme duruşması bağlamında, bir kişinin veya grupların belirli bir konu hakkında argümanlarını mantıklı ve etkili bir şekilde sunmalarını ifade eder. Argümanlar, genellikle bir noktayı desteklemek veya bir karşı tarafı ikna etmek amacıyla kullanılır.

Mecazi bir anlamı olabilir; örneğin, geniş anlamda herhangi bir durum veya konuda ikna edici bir savunma yapmak için de kullanılabilir.İşte "argue the case" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The lawyer will argue the case for her client in court tomorrow."

Çeviri: "Avukat, yarın mahkemede müvekkili için davayı savunacak."


Example: "During the debate, he argued the case for adopting renewable energy sources effectively."

Çeviri: "Tartışma sırasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesi için davayı etkili bir şekilde savundu."


Example: "The environmental group argued the case against the new dam, citing potential harm to wildlife."

Çeviri: "Çevre grubu, yaban hayatına potansiyel zararlarını öne sürerek yeni baraj aleyhinde davayı savundu."


Example: "She argued the case for more flexible work hours at the company meeting."

Çeviri: "Şirket toplantısında daha esnek çalışma saatleri için davayı savundu."


Example: "The students were tasked with arguing the case for and against school uniforms."

Çeviri: "Öğrencilere, okul üniformaları lehinde ve aleyhinde davayı savunma görevi verildi."

Yorumlar