Argue cogently ne demek?

"Argue cogently" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "ikna edici bir şekilde tartışmak" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, argümanların mantıklı, rasyonel ve ikna edici bir biçimde sunulduğunu belirtmek için kullanılır. Buradaki amaç, dinleyicileri veya okuyucuları sunulan görüşlere inandırmak ve onları etkilemektir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "argue cogently" doğrudan etkili ve mantıklı argümanlar sunarak bir konu hakkında ikna edici bir şekilde tartışma yeteneğini tanımlar.İşte "argue cogently" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The lawyer argued cogently for her client's innocence in court."

Çeviri: "Avukat, mahkemede müvekkilinin masumiyetini ikna edici bir şekilde savundu."


Example: "To argue cogently, you must support your claims with solid evidence."

Çeviri: "İkna edici bir şekilde tartışmak için, iddialarınızı sağlam kanıtlarla desteklemelisiniz."


Example: "His ability to argue cogently makes him an excellent debater."

Çeviri: "İkna edici tartışma yeteneği onu mükemmel bir münazara yapan kişi yapar."


Example: "The article argued cogently against the proposed policy changes."

Çeviri: "Makale, önerilen politika değişikliklerine karşı ikna edici bir şekilde tartıştı."


Example: "She taught her students how to argue cogently in essays and discussions."

Çeviri: "Öğrencilerine denemelerde ve tartışmalarda nasıl ikna edici bir şekilde tartışacaklarını öğretti."

Yorumlar