Argue ne demek?

"Argue" kelimesi Türkçeye "tartışmak" veya "savunmak" olarak çevrilebilir.

Bu fiil, genellikle bir görüşü, tezi ya da fikri kanıtlarla destekleyerek, onu açıklamak veya karşıt bir görüşe itiraz etmek amacıyla kullanılır. Ayrıca, fikir ayrılıkları sırasında yapılan sözlü mücadeleyi de ifade edebilir.

Mecazi olarak, "argue" bir konuyu detaylı ve derinlemesine ele almak anlamında kullanılabilir, özellikle bir konunun nedenlerini veya sonuçlarını tartışmak gibi.İşte "argue" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "They often argue about money, which stresses their relationship."

Çeviri: "Sıklıkla para hakkında tartışırlar, bu da ilişkilerini gerer."


Example: "I will argue that this policy has more benefits than drawbacks."

Çeviri: "Bu politikanın dezavantajlarından daha fazla avantajı olduğunu savunacağım."


Example: "The lawyer argued her case effectively in court."

Çeviri: "Avukat, davasını mahkemede etkili bir şekilde savundu."


Example: "He can argue for hours about politics."

Çeviri: "Saatlerce politika hakkında tartışabilir."


Example: "It's fruitless to argue with someone who won't listen to reason."

Çeviri: "Mantıklı düşünmeyen biriyle tartışmak faydasızdır."

Yorumlar