Argue the toss idiom ne demek?

"Argue the toss" ifadesi, Türkçeye kelime kelime "atışı tartışmak" olarak çevrilebilir.

Ancak bu ifadenin İngiliz argosunda daha özgül bir anlamı vardır. "Argue the toss" ifadesi, genellikle bir karar verildikten sonra bile o kararın doğruluğunu tartışmak, yani gereksiz yere veya gereğinden fazla tartışmak anlamında kullanılır.

Bu deyim, kararın zaten verilmiş olduğunu göstererek, böyle bir tartışmanın gereksiz olduğunu vurgular.

Mecazi olarak, bir konu üzerinde inatla ve gereksiz yere tartışmayı ifade eder.İşte "argue the toss" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He lost the game, but he's still trying to argue the toss with the referee."

Çeviri: "Oyunu kaybetti ama hâlâ hakemle gereksiz yere tartışıyor."


Example: "There's no point in arguing the toss now, the decision has been made."

Çeviri: "Şimdi tartışmanın bir anlamı yok, karar verildi."


Example: "Even after the manager explained the reasons, some employees continued to argue the toss."

Çeviri: "Yönetici nedenleri açıkladıktan sonra bile bazı çalışanlar tartışmayı sürdürdü."


Example: "Why argue the toss? It's time to move on and focus on what's next."

Çeviri: "Neden gereksiz yere tartışıyorsun? İlerlemek ve bir sonraki adıma odaklanmanın zamanı."


Example: "She's always willing to argue the toss, even over trivial matters."

Çeviri: "O, önemsiz meseleler hakkında bile gereksiz yere tartışmaya her zaman hazırdır."

Yorumlar