Argue with someone ne demek?

"Argue with someone" ifadesi Türkçeye "birisiyle tartışmak" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle iki veya daha fazla kişinin bir konu üzerinde fikir ayrılığı yaşaması ve bu konuda karşılıklı görüşlerini ifade etmeleri anlamında kullanılır. Bu, genellikle farklı görüşlerin çatıştığı bir durumu ifade eder ve tartışmanın kimi zaman yüksek sesle ve duygusal olabileceğine işaret eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "argue with someone" doğrudan kişiler arasında gerçekleşen bir tartışma durumunu tanımlar.İşte "argue with someone" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "I don't want to argue with you, but I really think you're wrong on this issue."

Çeviri: "Seninle tartışmak istemiyorum ama bu konuda gerçekten yanıldığını düşünüyorum."


Example: "They often argue with each other about politics, which can get quite heated."

Çeviri: "Sık sık politika hakkında birbirleriyle tartışırlar, bu oldukça hararetli bir hal alabilir."


Example: "Whenever I argue with my brother, it never seems to resolve anything."

Çeviri: "Kardeşimle ne zaman tartışsam, hiçbir şey çözülmüş gibi görünmez."


Example: "She argued with her boss about the new policy, stating it was unfair."

Çeviri: "Yeni politikanın adil olmadığını belirterek patronuyla tartıştı."


Example: "It’s useless to argue with someone who refuses to listen to reason."

Çeviri: "Mantıklı düşünmeyen biriyle tartışmak boşunadır."

Yorumlar